ازدواج به سبک فرانسوی ها


آداب و رسوم مربوط به ازدواج ، زينت بخش مراسم ازدواج هستند. مراسم نامزدی، تدفين زندگی مجردی، روبان تزئينی جوراب زنانه، پرتاب دسته گل و .. همه سنت هايی هستند تا بهترین روز زندگی فرد به خاطره ای فراموش نشدنی تبديل شود. مراسم ازدواج بسیار جدی است.

جشن نامزدی

نشانه های عشق و وفاداری بین دو نفر غالبا در يك حلقه متبلور می شود. نامزدی اعلام ازدواج در آینده است. برخی نامزدی را به عنوان یک گام مهم می بينند، و برخی ديگر آن را بی فایده و قدیمی مي دانند. نامزدی گام نخست برای ازدواج و لحظه ای از تامل و تعهد نهایی زوجين تلقی مي شود. مراسم نامزدی همچنين، فرصتی برای معرفی خانواده های دو طرف به یک دیگر است.

كارت دعوت

پس از اعلام نامزدی و تنظیم تاریخ و محل ازدواج، وقت آن است كه اطلاعات ضروری طرفين با هم مبادله شود! معمولا در كارت دعوت نام زوجين و والدين شان ، تاریخ، زمان و مكان مراسم ذكر می شود. اگر عروس و داماد ميهمانی جشنی برگزار كنند، دعوتنامه ای نيز به کارت دعوت پيوست خواهد شد. دعوت نامه های مختلف اعم ازدعوت نامه سنتی، رسمی یا اصلی برای همه گونه سليقه وجود دارد.

تدفين زندگی مجردی

تدفين زندگي مجردی به طور سنتی، آخرين شب سرگرمی است که عروس بدون شوهر آینده خود، و داماد بدون عروس با دوستان مجرد خود می گذراند. غالبا اين مراسم یک هفته قبل از عروسی برگزار می شود. این رویداد فرصتی برای گذراندن اوقاتی خوش با دوستان است. این مراسم می تواند با یک ميهمانی شام يا درطول یک شب و یا حتی طی یک روز کامل اتفاق بيافتد. تدفين زندگی مجردی می تواند توسط دوستان عروس و داماد خوشايند، کلاسیک و یا بر عکس کاملا دیوانه وار برگزار شود. این مراسم همچنين می تواند یک زمان آرام و یا فعال (ورزش ، چهره عوض كردن، شرط بندي و غيره) را به خود اختصاص دهد.

چهار عنصر

براي يك ازدواج موفق مرسوم است كه عروس براي عروسي خود چهار عنصر را انتخاب كند: يك چيز قديمی، يك جديد، يك وام گرفته شده و يك رنگ آبی. اين چيز مي تواند لباس، لوازم جانبی، جواهرات ، لباس عروسی، دامن، بند جوراب، گوشواره و غيره باشد

حلقه ازدواج

هنگامی که دو نفر ازدواج مي كنند، با يكديگر پیمان می بندند. در مراسم ازدواج حلقه اي بين زوجين رد و بدل می شود كه حلقه ازدواج ناميده می شود. این حلقه می تواند توسط یک کودک افتخاری بر روی یک کوسن نامزدی آورده شود. مرسوم است نامزدها حلقه را درانگشت دست چپ خود می كنند، به اين دليل كه بر اين باورند انگشت دست چپ به واسطه  "رگ عشق" به طور مستقیم به قلب مرتبط است.

لباس ازدواج و حجاب

عروس به هنگام ازدواج در گذشته، لباس آبی و يا رنگ مروارید خاکستری می پوشید. تنها پس از جنگ جهانی اول است که عروس لباس سفید کاملا تر و تمیز، به عنوان نمادی از  پاكی برتن می كند. عروس می تواند لباس زيرفنرداری را برای جلوه دادن به لباس عروسی اش انتخاب کند. همچنین می تواند براي افزایش زينت لباس خود  از دستکش استفاده كند. در گذشته، حجاب نماد  پاكی عروس بود. این سنت امروز، ازبين رفته است اما برخی از عروس ها هنوز از حجاب استفاده می كنند.

مراسم ازدواج مدني در شهرداری

مراسم ازدواج مدنی  قبل از مراسم ازدواج مذهبی در شهرداری صورت می گيرد و یک مراسم عمومی است. این رسم تنها در چشم جمهوری فرانسه شناخته شده است. برای اين كه یک فرد مخالف ازدواج بتواند به سالن ازدواج  وارد شود، در سالن باید باز باشد. عروس و داماد در مقابل كارمند ثبت می ايستند. عروس در سمت چپ داماد است و این یک سنت قدیمی است. داماد باید همیشه دست راست خود را آزاد نگه دارد تا با استفاده از شمشیر خود، خواستگاران بالقوه را رد کند. شاهدان عروس و داماد در دو طرف زوجين قرار می گيرند. كارمند ثبت با استناد به قانون مدنی، وظایف عروس و داماد را به اطلاع آنان می رساند. سپس عقد نامه را به زوجين جديد تحويل می دهد .

مراسم ازدواج مذهبی در كليسا

این الزامی است که ازدواج عروس و داماد در ابتدا در تالار شهرداری و پس از ثبت ازدواج مدنی، تشريفات ازدواج مذهبی در كليسا صورت گيرد. مرسوم است خانواده و مهمانان برای مراسم كليسا اول وارد شوند. داماد همراه با مادر و عروس همراه با پدرش، با صدای مارس عروسی وارد می شوند. در پایان خطبه، زن و شوهر و شهود امضای خود را ثبت مي کنند. خروج از كليسا لحظه بزرگی است : عكس گرفتن و ريختن سنتی برنج. در حال حاضر، ريختن خرده كاغذهای رنگی، گل کاغذی یا پارچه ای و یا بارانی ازگل اسطوخودوس جایگزین برنج شده است. سپس عروس و داماد برمی گردند به سالن جشنی که به افتخار زوجين برگزار می شود. به طور کلی، همراهان عروس و داماد برای اعلام اين خبر خوش، بوق خودروهای خود را در خيابان ها به صدا در می آورند.

روبان تزيينی جوراب ساق بلند

روبان تزئينی جوراب زنانه يك عنصر مهم براي فراموش نشدن روز عروسی است. اين رسم به شما اجازه مي دهد تا لباس سنتی عروس (لباس عروسی، زيرپوش زنانه فنردار، دستكش و غيره ) كامل شود.

پرتاب گل

مرسوم است كه عروس مي تواند شاخه گلي را كه در دست دارد در پايان روز جشن عروسی پرتاب كند. اين كار بايد پشت به دوستان هنوز مجرد او صورت گيرد. كسی كه اين گل پرتاب شده را در ميان جمع مي ربايد ، به زودی ازدواج خواهد كرد.

 دسته بندی دانستنی: