مدل لباس های کار


لباس کار

هرگز اهمیت حیاتی طرز لباس پوشیدن را در مناسبات کاری دست کم نگیرید.نحوه لباس پوشیدن گویای نکات زیادی درمورد شماست و پوشیدن لباس نامناسب می تواند شانس موفقیت را در کارتان کم کند یا بطور کلی ازبین ببرد.
لباس هایتان کدام خصوصیت شما را بیشتر نشان می دهند؟
آیا نشان دهنده سلیقه خوب شما است؟
آیا نشان می دهد که شما به خودتان و افرادی که در کار با شما در ارتباط هستند ،احترام قائل هستید؟
مردم و بخصوص مدیران شما تمایل دارند که فکر کنند کیفیت کار شما با ظاهرتان هماهنگی دارد.


تجربه

اگر در محل کار شما همه لباس یک شکل می پوشند،از آن استفاده کنید.اگر لباس کارکنان یکسان نیست برای اینکه اشتباه نکنید حتما درباره چگونگی لباس پوشیدنتان از مافوقتان سوال کنید.پرسیدن،نشانه اهمیتی است که برای درست انجام دادن کارها قائل هستید.بطور واضخ سوال کنید :باتوجه به اینکه در شرکت شما همه لباسهای متنوعی می پوشند،چه لباسی مناسب کار شما است و یا اینکه قانون کلی در پوشیدن لباس وجود دارد؟
در محل کار از مدگرایی بپرهیزید ،بدانید چه لباسی مناسب محیط کار شماست
پیش از خریدن فکر کنید
هنگامی که به کمد لباسهایتان مراجعه می کنید تمام لباسها را بررسی کنید و تصمیم بگیرید چه چیزی را باید برای حضور در محیط کار باید انتخاب کنید.در ادامه تعدادی از انتخاب هارا بررسی می کنیم:


تنوع منطقه ای:

آب و هوا و شرایط جغرافیایی را درنظر بگیرید.هوای بارانی،آفتابی، سرد یا گرم هرکدام نوع و رنگ خاصی را می طلبد.


محیط کاری:

به نوع شرکتی که در آن کار می کنید و نوع کارتان فکر کنید.کارکردن در یک محیط آموزشی و یک کارگاه تولیدی بسیار متفاوت است.


نوع کار:

به نوع جلسه ای که دارید توجه کنید.به چند نمونه اشاره می کنیم:
برای یک ملاقات صبحگاهی از جواهرات گران قیمت استفاده نکنید.
در یک جلسه رسمی با یک بلوز نخی آستین کوتاه ظاهر نشوید.
برای بازرسی از یک کارگاه با کفش پاشنه دار نروید.
برای بازرسی محیط های ساختمان سازی با کفش رسمی نروید.
در جلسات رسمی کلاه به سر نداشته باشید.
نوع موقعیت: به این فکر کنید که می خواهید ظاهر شما نشان دهنده چه باشد.اگر میخواهید بگویید"سرمایه شما نزد ما محفوظ است" بنحوی لباس نپوشید که بیانگر این باشد که "ما چند نفر اینجا دوستانه کار می کنیم.


جزئیات

هنگام حضور در جایی،تمام لوازم شخصی شما به همان اندازه لباس هایتان برظاهر شما تاثیر می گذارد.کاملا به جزئیاتی مانند کفش ها یا جواهرات دقت کنید.گاهی اوقات مردم به چیزهای کوچک توجه می کنند و تا مدت ها بخاطر می آورند.جزئیاتی مانندکفش های سائیده شده یا دکمه کنده شده می تواند تمام دقتی را که برای ایجاد ظاهر مناسب به کار برده اید،خراب کنند.


جواهرات:

نباید از جواهرات نمایشی و پرسر و صدا استفاده کنید.در دست راست از انگشترهای بزرگ استفاده نکنید.حتما ساعت به دست داشته باشید حتی اگر دوست ندارید.


کفش ها:

اگر دقت نداشته باشید کفش هایتان باعث می شوند که تمام زحمتهایتان از بین برود.به همین دلیل است که برس یا دستمال کوچکی در کشوی خود داشته باشید که بتوانید درصورت لزوم کفشتان را تمیز کنید.


کیف دستی:

کیف دستی تان همیشه تمیز باشد.کیف شما نباید بیش از حد بزرگ باشد،اگر کیفتان بزرگ است یکی دیگر تهیه کنید.


قرار ملاقات های کاری

هنگامی که به محل یک ملاقات کاری وارد می شوید پالتوی خود را درآورید و اگر کسی هست که آن را از شما بگیرد با روی باز به آن تحویل دهید.اگر چنین کسی نیست سوال کنید که پالتویتان را کجا می توانید آویزان کنید.این مسئله درمورد چتر وسایر وسایلی که همراه شما هست نیز صادق است.اگر جایی وجود ندارد آنرا به پشتی صندلی تان آویزان کنید و از پوشیدن و دست گرفتن آن بپرهیزید.اگر در دفتر کار کسی هستید می توانید ژاکتتان را به تن ئاشته باشید. اگر از شما خواسته شد آنرا در بیاورید می توانید آنرا بپذیرید یا نه.اگر ژاکت خود را در می آورید آستین پیراهن خود را بالا نزنید.شما در آنجا مهمان هستید و باید متناسب با آنجا رفتار کنید..حتی اگر کار شما برای مدت کوتاهی باشد.
از پراکنده کردن وسائیل در اطرافتان بپرهیزید و پرونده ها را روی پاهایتان بگذارید.هرگز کیف و پرونده هایتان را روی میز دیگری یا جلوی شخص دیگری نگذارید
مراقب باشید
لباسی به نام لباس خنثی وجود ندارد.هر لباسی که می پوشید بیانگر مسئله ای است و تصویر ظاهری شما می تواند به کمک شما یا ضد آن عمل کند.
در باب تعریف و تمجید
تعریف کردن از ظاهر افراد اگر صمیمانه باشد ،کار درستی است.در دفتر دیگران بجای آنکه از ظاهر آنها تعریف کنید ،از فعالیت های آنها تعریف کنید.
هرگز از دیگران نپرسید لباسشان را از کجا و به چه قیمتی خریده اند؟
درمورد مارک و یا قیمت لباس خود صحبت نکنید.
اگر کسی از شما تعریف کرد لزومی ندارد شما با تعریف کردن از وی پاسخ دهید،می توانید فقط تشکر کنید.
 دسته بندی دانستنی: آنچه باید بدانید