سپندارمذگان یا مانتره سپندگان


داستان سپندارمذگان چیست؟

یکی از جشن‌هایی که برای هر ایرانی مهم است، جشن باستانی اسپندگان یا همان جشن سپندارمذگان (اسپندارمذگان) است. 
جشن سپندارمذگان جشنی باستانی است و از چند سده پیش از میلاد مسیح در بین ایرانی‌ها اجرا می‌شد و به روز عشق شهرت داشت. در این روز از زنان و مادران قدردانی شده و با هدیه و گلی از آن‌ها تقدیر می‌کردند.

فلسفه جشن سپندارمذگان

در ایران باستان هرماه، سی روز داشت که هرروز آن به یک نام مشهور بود. روز اول ماه اهورامزدا، روز دوم ماه بهمن، روز سوم اردیبهشت، روز چهارم شهریور و روز پنجم سپندارمذ و تا روز سی‌ام به یک نام معروف بود که در ادامه اسامی آن ها را مشاهده می‌کنید.

روز اول: اورمزد ساده شده اهورمزدا
روز دوم: بهمن، به معنی اندیشه نیک
روز سوم: اردیبهشت، به معنی راستی و پاکی
روز چهارم: شهریور یا شهریاری، به معنی نیرومند
روز پنجم: سپندارمذ، به معنی فروتنی و مهر پاک
روز ششم: خورداد، به معنی تندرستی
روز هفتم: امرداد، به معنی بی مرگی و جاودانگی
روز هشتم: دی بآذر، به معنی آفریدگار
روز نهم: آذر، به معنی فروغ
روز دهم: آبان، به معنی آب‌ها یا هنگام آب
روز یازدهم: خیر یا خور، به معنی آفتاب
روز دوازدهم: ماه، به معنی ماه
روز سیزدهم: تیر، به معنی نام ستاره باران
روز چهاردهم: گوش یا گئوش، به معنی جهان زندگی هستی
روز پانزدهم: دی بمهر، به معنی آفریدگار
روز شانزدهم: مهر، به معنی دوستی و پیمان
روز هفدهم: سروش، به معنی فرمانبرداری
روز هجدهم: رشن، به معنی دادگری
روز نوزدهم: فروردین یا فروهر، به معنی نیروی پیشرفت
روز بیستم: ورهرام، به معنی پیروزی
روز بیست و یکم: رام یا رامش، به معنی شادمانی
روز بیست و دوم: باد، به معنی باد
روز بیست و سوم: دی بدین، به معنی آفریدگار
روز بیست و چهارم: دین، به معنی بینش درونی
روز بیست و پنجم: آرد یا اشی، به معنی خوشبخت
روز بیست و ششم: اشتاد، به معنی راستی
روز بیست و هفتم: آسمان، به معنی آسمان
روز بیست و هشتم: زامیاد، به معنی زمین
روز بیست و نهم: مانتره سپند، به معنی گفتار پاک
روز سی‌ام: انارام، به معنی فروغ و روشنایهای بی پایان

سپندارمذ  روز پنجم اسفندماه است، این روز درواقع تقارن روز اسفند (روز پنجم ماه) با ماه اسفندماه می‌باشد. در فرهنگ باستانی ایرانی سپندارمذ نماد عشق و محبت است و پسوند “گان” نیز به معنای جشن و شادی است. در جشن سپندارمذگان خانواده‌های ایرانی برای قدردانی از همسر، مادر و بانوان خانه‌شان و حتی نزدیکانشان پیش کش و هدیه‌هایی فراهم می‌کردند و به پاس زحمت‌های یک ساله‌شان به آن‌ها تقدیم می‌داشتند. علاوه بر هدیه و پیشکش، در این روز زنان یک روز کامل را استراحت می‌کردند و از کار و تلاش و فرمانبرداری کامل از همسرشان دست می‌کشیدند. مردان برای تقدیر و سپاس‌گزاری از آن‌ها، تمام وظایف بیرون و داخل خانه را بر دوش می‌کشیدند و کارهای زنان را تجربه می‌کردند. زنان نیز در این روز لباس نو به تن کرده و از این همه عشق و محبت لبریز می‌شدند.


سپندارمذگان یا مانتره سپندگان

جشن سپندارمذگان در گاهشمار زرتشتی به روز ۵ اسفند اشاره دارد، اما با توجه به تغییر گاهشمار در زمان خیام و سی‌ویک روزه شدن ماهها در ۶ ماه اول سال، بر اساس گاهشمار خورشیدی این جشن ۶ روز عقب‌تر آمده و در ۲۹ بهمن جشن گرفته می‌شود. بااین‌حال با توجه به منابع موثق، پنجمین روز از اسفند را به جشن سپندارمذگان نسبت می‌دهند.اما اگر شما تاریخ خیام را قبول دارید و در ۲۹ بهمن جشن میگیرید نام آن "مانتره سپندگان" است، اما به قول فریدون جنیدی پژوهشگر تاریخ و فرهنگ ایران می‌توان از ۲۹ بهمن تا ۵ اسفند را هفته عشق نامید و عشق‌ورزی کرد.مقاله های مرتبط:

متن های سپندارمذگان

قوانین ساده هدیه دادن

روز عشق در کشورهای مختلف جهان - اینفوگرافیک

هنرمندانی که از جشنواره فجر انصراف دادند


دسته بندی دانستنی: آنچه باید بدانید

تگها: احساس-خوب   روابط-اجتماعی   مجله