متن های سپندارمذگان


زیباترین جملات سپندارمذگان

متن شماره یک

یک سال دیگر گذشت، سپنداری دیگر در حال جوانه زدن است، این سپندار را به سپیداری زیبا در زندگیمان تبدیل کن. سپیداری که سایه عشقش تا ابد بر سرمان بماند.

متن شماره دو

بوی عشق می آید، بوی زندگی و بوی مهربانی
تا مانترا سپندگان فقط چندروز باقیست
عاشقی را فریاد کن
بدان کسی هست که میخواهد صدای دوست داشتنت را به آغوش بکشد

متن شماره سه

دو خط موازی و پرفراز و نشیب دلو، در سپندار امسال به حلقه تکامل حوت خواهد رسید و من و تو در این سپندارمذگان این زیباترین تحول را جشن خواهیم گرفت ... میلاد عاشقی مبارک

متن شماره چهار

میدانی، دوستت دارم اما ...
اما روز عشق، روز تولد نیست
که من به تو تبریک بگویم
میلاد یک نفر نیست
جشن یک رابطه است
تنها روزی است که نه یک نفر، بلکه دو نفر متولد می شوند
من هم میخواهم تو را به جشن رابطه مان دعوت کنم و سهم خودم را در این میلاد نشان دهم
روز عاشقی مبارک

متن شماره پنج

تو دوست داشتنی ترین پیچکی هستی که دلم میخواهد به دست و پای زندگیم بپیچد و مدام قد بکشد در لحظه هایم و حالم را خوب کند
روزت مبارک، عشق جانم

متن شماره شش

چند سالی است هنگام سپندارمذ، دلم می گیرد و من در هوای گرفته اواخر بهمن ماه به آینده نه چندان دور خویش می اندیشم.
مرگ اولین مقوله ای است که انسان را به فکر فرو می برد.
شاید هم یک انسان پس از مرگش سالهای سال در خاطره ها و دلها باقی بماند و خوبی هایش فراموش نشود و نمیرد، اما تا زنده است فقط بدی هایش مرور می شود.
اما من جور دیگری می اندیشم، خوبی هایم را برای خودم مرور میکنم تابتوانم زندگی را زندگی کنم
و من می دانم روزی فراموش خواهم شد، ودیگر کسی این روزهایم را نخواهد خواند وصدایم به گوش هیچ کس نخواهد رسید ودیگرقلمم مرگ و فراموشی را تفسیر نخواهند کرد.
من فراموش می شوم و دیگر کسی صدای باز شدن پنجره چوبی اطاقم را نخواهد شنید وبرای دیگران نیز نخواهد گفت.
ومن هرغروب تا سپندارمذگان، کلامی از فراموشی خواهم نوشت تا شاید بدینسان بتوانم فراموشی خویش را در خویش فراموش کنم تا شاید فراموش نشوم.
سپندارمذگان امسال را به حرمت عشق فراموش نکنید

متن شماره هفت

زمانی که به تو میگم دوستت دارم از روی عادت نیست
این جمله رو میگم که یاد آوری کنم بهترین اتفاقی هستی که تا به حال برای من افتادی
 


 

 مقاله های مرتبط:

سپندارمذگان یا مانتره سپندگان

قوانین ساده هدیه دادن

روز عشق در کشورهای مختلف جهان - اینفوگرافیک

هنرمندانی که از جشنواره فجر انصراف دادند


دسته بندی دانستنی: آنچه باید بدانید

تگها: احساس-خوب   روابط-اجتماعی   مجله