پدر، بزرگی و اعتبار


واژه پدر در هر سنی چه معنایی دارد؟

واژه پدر را چگونه بستایم و چطور معنا کنم. در نام پدر دنیایی از مفهوم و بزرگی و اعتبار نهفته است و ما چه ساده از کنار آن می گذریم. واقعا پدر برای هر پسر و دختر چه معنایی دارد:

معنای پدر برای پسرها در سنین مختلف:

یک سالگی: یه بوی خوب
سه سالگی: یه پلاستیک پر از خوراکی های خوشمزه
چهارسالگی: توپ بازی و دوچرخه سواری
پنج سالگی: پارک و تاب بازی


هفت سالگی: خاطرات زمان مدرسه های قدیم و خندیدن
هشت سالگی: مشق شب، کاردستی
نه سالگی: یه آدم جدی که بلد نیست بخنده
ده سالگی: اخبار و سکوت


یازده سالگی: کسی که همیشه سرکاره
دوازده سالگی: اصلا منو دوست نداره
سیزده سالگی: همش منو مقایسه میکنه
چهارده سالگی: فقط غر میزنه


پانزده سالگی: کاش نمیومد خونه
شانزده سالگی: دشمن
هفده سالگی: همش امر و نهی میکنه
هجده سالگی: هرچی خودش نشده، میخواد من بهش برسم


نوزده سالگی: اصلا منو نمیفهمه
بیست سالگی: کسی که باید منو ازنظر مالی تامین کنه
بیست و پنج سالگی: چقدر توی گذشتش اشتباه کرده، وگرنه وضع ما الان این نبود
سی سالگی: چقدررر فداکاره


سی و پنج سالگی: چقدر خوبه دارمش
چهل سالگی: بهترین تکیه گاه دنیا
چهل و پنج سالگی: یه دنیا حرمت و مردونگی
پنجاه سالگی: فقط میخوام دستاتو ببوسم

معنای پدر برای دخترها در سنین مختلف:                             

یک تا دوازده سالگی: بوی خوش، هم بازی خوب، کسی که تا بخوای میتونی واسش لوس باشی، مهربونترین فرد خونه

سیزده تا شانزده سالگی: اولین عشق

هفده تا بیست سالگی: مونس، هم صحبت، بهترین آدم دنیا برای قدم زدن

بیست ویک تا سی سالگی: بدون او زندگی یعنی هیچ، صدای مردانه، تحکم و مهر

سی و یک سالگی به بعد: همیشه دلتنگش هستی، همیشه میخوای واسش یه کاری انجام بدی، حرف زدنش رو با دنیا عوض نمیکنی و یه وابستگی بدون حد و مرز

 

پدر دوستت دارم        

 


 مقاله های مرتبط:

روز پدر مبارک

اکسسوری چیست؟


دسته بندی دانستنی: اطلاعات عمومی مد و پوشاک

تگها: احساس-خوب   استایل-مردانه   روابط-اجتماعی   مرد-جذاب