روز پدر مبارک


روز پدر، مژده بهاری را می دهد که در راه است

همیشه کنارم بمان پدر .... روزت مبارک

 

 مقاله های مرتبط:

پدر، بزرگی و اعتبار


دسته بندی دانستنی: اطلاعات عمومی مد و پوشاک

تگها: احساس-خوب   روابط-اجتماعی   مرد-جذاب