سه شنبه آخر سال


به آئین اجدادیمان آخرین سه شنبه سال را جشن بگیریم

 

 پاس دارم آتش جاوید را

یادگار فطرت جمشید را

چند روزی مانده بودش تا به عید

آمد آتش در چنین روزی پدید

بهر او آتشگهی آراستند

از پلیدی و سیاهی کاستند

پس ازآن هر روز در روزی چنین

جشن سوری بوده در ایران زمین

تا که آتش را پرستاری کنیم

از اهورا طلب یاری کنیم

 

چهارشنبه سوری مبارکمقاله های مرتبط:

روز شادباش نویسی را از دست ندهیم

درباره چهارشنبه سوری بیشتر بدانیم


دسته بندی دانستنی: آنچه باید بدانید

تگها: احساس-خوب   روابط-اجتماعی   نوروز99