هزینه آگهی


هزینه کلیه آگهی‌ها برای مشتریان داخلی تا سال آینده رایگان است.


آگهی لباس

تا 50,000 تومان

رایگان

آگهی لباس

از 50,000 تومان به بالا

1,000 تومان


آگهی کفش

تا 50,000 تومان

رایگان

آگهی کفش

از 50,000 تومان به بالا

1,000 تومان


آگهی اکسسوری

تا 30,000 تومان

رایگان

آگهی اکسسوری

از 30,000 تومان به بالا

1,000 تومان


آگهی بدلیجات

تا 30,000 تومان

رایگان

آگهی بدلیجات

از 30,000 تومان به بالا

1,000 تومان


آگهی ودینگ سنتر

تا 100,000 تومان

رایگان

آگهی ودینگ سنتر

از 100,000 تا 500,000 تومان

1,000 تومان

آگهی ودینگ سنتر

از 500,000 تومان به بالا

5,000 تومان


اشتراک 1 ماهه داخلی

اشتراک 1 ماهه


تعداد ماه‌ها : 1

تعداد آگهی : نامحدود

پس از اتمام اشتراک، تمامی آگهی ها تا یک ماه به صورت رایگان تمدید می شوند.

60,000 تومان

اشتراک 3 ماهه داخلی

ارسال پیامک رایگان به مشتریان فروشگاه


تعداد ماه‌ها : 3

تعداد آگهی : نامحدود

پس از اتمام اشتراک، تمامی آگهی ها تا یک ماه به صورت رایگان تمدید می شوند.

165,000 تومان

اشتراک 6 ماهه داخلی

10% تخفیف. ارسال پیامک رایگان به مشتریان فروشگاه، تبلیغ فروشگاه در اینستاگرام


تعداد ماه‌ها : 6

تعداد آگهی : نامحدود

پس از اتمام اشتراک، تمامی آگهی ها تا یک ماه به صورت رایگان تمدید می شوند.

300,000 تومان

اشتراک 1 ساله داخلی

20% تخفیف. ارسال پیامک رایگان به مشتریان فروشگاه، تبلیغ فروشگاه در اینستاگرام، تبلیغ سراسری فروشگاه در وب


تعداد ماه‌ها : 12

تعداد آگهی : نامحدود

پس از اتمام اشتراک، تمامی آگهی ها تا یک ماه به صورت رایگان تمدید می شوند.

500,000 تومان

اشتراک 6 ماهه خارجی

ارسال پیامک رایگان به مشتریان فروشگاه، پرداخت از طریق واریز به حساب شرکت جهان فرتاک، 8708095980 بانک ملت


تعداد ماه‌ها : 6

تعداد آگهی : نامحدود

پس از اتمام اشتراک، تمامی آگهی ها تا یک ماه به صورت رایگان تمدید می شوند.

50 دلار

اشتراک 1 ساله خارجی

%20 تخفیف، ارسال پیامک رایگان به تمام کاربران، پرداخت از طریق واریز به حساب شرکت جهان فرتاک، 8708095980 بانک ملت


تعداد ماه‌ها : 12

تعداد آگهی : نامحدود

پس از اتمام اشتراک، تمامی آگهی ها تا یک ماه به صورت رایگان تمدید می شوند.

100 دلار