هزینه آگهی


آگهی لباس

برای همه آگهی ها

رایگان


آگهی کفش

برای همه آگهی ها

رایگان


آگهی اکسسوری

برای همه آگهی ها

رایگان


آگهی بدلیجات

برای همه آگهی ها

رایگان


آگهی ودینگ سنتر

برای همه آگهی ها

رایگان


آگهی هدیه

برای همه آگهی ها

رایگان


اشتراک 3 ماهه داخلی

ارسال پیامک رایگان به مشتریان فروشگاه


تعداد ماه‌ها : 3

تعداد آگهی : نامحدود

پس از اتمام اشتراک، تمامی آگهی ها تا یک ماه به صورت رایگان تمدید می شوند.

90,000 تومان

اشتراک 6 ماهه داخلی

10% تخفیف. ارسال پیامک رایگان به مشتریان فروشگاه، تبلیغ فروشگاه در اینستاگرام


تعداد ماه‌ها : 6

تعداد آگهی : نامحدود

پس از اتمام اشتراک، تمامی آگهی ها تا یک ماه به صورت رایگان تمدید می شوند.

165,000 تومان

اشتراک 1 ساله داخلی

20% تخفیف. ارسال پیامک رایگان به مشتریان فروشگاه، تبلیغ فروشگاه در اینستاگرام، تبلیغ سراسری فروشگاه در وب


تعداد ماه‌ها : 12

تعداد آگهی : نامحدود

پس از اتمام اشتراک، تمامی آگهی ها تا یک ماه به صورت رایگان تمدید می شوند.

300,000 تومان

اشتراک 6 ماهه خارجی

ارسال پیامک رایگان به مشتریان فروشگاه، پرداخت از طریق واریز به حساب شرکت جهان فرتاک، 8708095980 بانک ملت


تعداد ماه‌ها : 6

تعداد آگهی : نامحدود

پس از اتمام اشتراک، تمامی آگهی ها تا یک ماه به صورت رایگان تمدید می شوند.

50 دلار

اشتراک 1 ساله خارجی

%20 تخفیف، ارسال پیامک رایگان به تمام کاربران، پرداخت از طریق واریز به حساب شرکت جهان فرتاک، 8708095980 بانک ملت


تعداد ماه‌ها : 12

تعداد آگهی : نامحدود

پس از اتمام اشتراک، تمامی آگهی ها تا یک ماه به صورت رایگان تمدید می شوند.

100 دلار